Forældreaktiviteter

Her kan du læse om de aktiviteter vi har planlagt for dig som forælder.

Forældresamtaler tilbydes:

  • når barnet har gået i vuggestue eller børnehave i ca. 3 mdr
  • omkring barnets overgang til børnehave og 4 års fødselsdag
  • i september det år jeres barn bliver 5 år, med fokus på skole/SFO start i april
  • derudover altid efter behov.

 

Orienteringsaften:

Nye børns forældre inviteres til orienteringssaften om børnehaven eller for vuggestuens vedkommende et middagsmøde for at høre om børnenes hverdag, og om hvad der er vigtigt for et nystartet vuggestue/børnehave barn.

I februar/marts holder vi informationsmøde med forædrene til de børn, som skal være brumbasser fra 1.april. Her får vi en snak om, hvilke forventninger både forældre og pædagoger har til det sidste år i børnehaven.

 

Arbejdsdag:

Arbejdslørdag eller aften i august/september måned, hvor barnets forældre og søskende er inviteret til praktisk arbejdsdag med trillebør, skovl og malerpensel. Når legepladsen trænger til et løft.

 

Grillfest:
Børnehavens grillfest med valg til forældrebestyrelsen.

 

"Pædagog for en dag":

I forbindelse med personalets pædagogiske dage i januar, har forældre har mulighed for, at melde sig som hyggepædagog i nogle timer i børnehaven. I tidsrummet fra 8.00-16.00 er der forældrepasning af børnene, hvor der dog hele dagen er vikarer til stede. Denne dag bruger personalet til at tilrettelægge/ajourfører årsplanen samt tager andre aktuelle emner op af pædagogisk art.

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen til hjemmesiden

Aktiviteter