Forældreaktiviteter

Her kan du læse om de aktiviteter vi har planlagt for dig som forælder.

Forældresamtaler tilbydes:

  • når barnet har gået i vuggestue eller børnehave i ca. 3 mdr
  • omkring barnets overgang til børnehave og 4 års fødselsdag
  • i september det år jeres barn bliver 5 år, med fokus på skole/SFO start i april
  • derudover altid efter behov.

Nye børns forældre inviteres til informationsaften om børnehaven eller for vuggestuens vedkommende et middagsmøde for at høre om børnenes hverdag, og om hvad der er vigtigt for et nystartet vuggestue/børnehave barn.

I februar/marts holder vi informationsmøde med forædrene til de børn, som skal være brumbasser fra 1.april. Her får vi en snak om, hvilke forventninger både forældre og pædagoger har til det sidste år i børnehaven.

Arbejdslørdag eller aften i august måned, hvor barnets forældre og søskende er inviteret til praktisk arbejdsdag med trillebør, skovl og malerpensel.
Børnehavens grillfest med valg til forældrebestyrelsen. (Medlemmer af forældrebestyrelsen afholder 4-6 møder årligt).

"Pædagog for en dag" i januar og august i forbindelse med personalets pædagogiske dage, hvor forældre har mulighed for at melde sig som hyggepædagog i nogle timer i børnehaven. I tidsrummet fra 8.00-16.00 er der forældrepasning af børnene, hvor der dog hele dagen er vikarer til stede. Emnerne på de 2 pædagogiske dage er dels, at vi tilrettelægger/ajourfører årsplanen samt tager andre aktuelle emner op af pædagogisk art.

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen til hjemmesiden

Aktiviteter