Forældresamarbejde

Et godt forældre-personalesamarbejde kendetegnes ved, at begge parter får så mange gensidige forventninger som muligt indfriet. For at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt, at forholdet bygger på 100 % tillid, engagement, gensidig forståelse og respekt. Det er i den sammenhæng vigtigt, at I som forældre giver udtryk for evt. undren og får stillet de forskellige spørgsmål, der hen ad vejen måtte opstå

Forældre kan bl.a. forvente af personalet:

  • at vi højprioriterer barnets tryghed i hverdagen.
  • at vi i høj grad samarbejder om barnets trivsel og udvikling.
  • at vi informerer om vores hverdag med børnene i form af opslag på tavler og via billeder.
  • at vi gerne fortæller om barnets dag.
  • at vi informerer jer, hvis der i hverdagen er sket noget usædvanligt.
  • at vi sikre os, at børnehavens politikker (kost- og mobbepolitik samt læreplaner) løbende er i overensstemmelse med praksis.

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen til hjemmesiden

Aktiviteter