Hverdagen

Vi forsøger at tilrettelægge en hverdag i vuggestuen og børnehaven, hvor både børn og personale kan udvikles og trives.

Udvikling og trivsel stiller krav om, at vi i samarbejde finder en balance mellem muligheder, ressourcer og interesser. Vi vil give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling. Give rum til leg og læring, samvær med andre, fysiske udfoldelser og muligheder for fordybelse.

Årsplanen er personalets overordnede aktivitetskalender for hele året, ligesom der hen over året naturligvis også kommer spontane ideer, som kan være for grupper af børn eller for alle. Alle aktiviteter og informationer desangående bliver opslået på kalendertavlerne rundt omkring ved de enkelte stuer, ligesom også det fælles vindfang ved indgangen bliver brugt til opslag af den art. Det er derfor af stor vigtighed for jeres barn, at I forældre husker at få kigget og handlet i forhold til dette.

Vores hverdag i Myretuen

 • 06.20-07.30 spiser vo morgenmad og morgenhygger ved køkkenbordet i alrummet, hvor personale fra Myretuen er mødt ind.
 • Kl. 07.30 går vi på stuen
 • kl. 9.00 spiser vi formiddagsmad, derefter leg ude og inde + formiddagslur
 • kl. 11.00 - 11.30 frokost 
 • kl.11.30 - 11.50 samling med sanglege, rim/remser m.m.
 • kl. 11.50 - 12.30 skiftning, putning og oprydning
 • kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad efterhånden som børnene vågner af middagslur.
 • kl. 16.00 lukker vi stuen og de sidste børn kommer med i børnehavens alrum

Vores hverdag i børnehaven

 • Vi åbner kl. 06.20, hvor der møder en personale ind. Vi serverer morgenmad indtil kl. 07.30 for de børn, som måtte have lyst til dette, udvalget er Havregryn, Cornflakes og Special K. En personale mere møder ind kl. 06.45.
 • Kl. 07.30 møder 2 personaler ind, således at der fra dette tidspunkt er en personale fra hver stue. Morgenmaden pakkes væk, og børn og voksne lukker stuerne op. Det resterende personale møder ind på forskellige tidspunkter hen over formiddagen.
 • Fra kl. 07.30 - ca. 09.00: leg på stuerne, udeleg.
 • Fra ca. kl. 09.00 - 10.30: nogen på tur ud af huset, planlagte eller spontane aktiviteter går igang, udeleg, leg på stuerne eller fx. kreative aktiviteter.
 • Kl. 10.30 - 11.00: samling i aldersopdelte grupper, hvor vi synger, rim/remser, sanglege, læser en god historie og fortæller hinanden om oplevelser o.lign.
 • Kl. 11.00-12.00: hygge på stuen med madpakker, putning af sovebørn. Alle andre børn går derefter på legepladen, nogle personaler går ud og resten afholder pause.
 • Kl. 12.00 - 13.30: udeleg og oprydning.
 • kl. 13.45 - 14.00: stilletid med mindfulllnes for børn
 • kl. 14.00 - 14.30: eftermiddagsmad på stuen.
 • kl. 14.30 - 16.00: udeleg og indeleg.
 • kl.16.00 - 17.00: De sidste børn samles i alrum til leg/aktiviteter indtil afhentning

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen til hjemmesiden

Aktiviteter