Pædagogisk praksis

I børnehaven Skipper Clement prioriterer vi en blanding af, at barnet i størst mulig udstrækning får mulighed for indflydelse på egen hverdag og nogle aktiviteter, som vi voksne med udgangspunkt i børnenes interesser, har planlagt.

 

Denne vekslen mellem strukturer syntes vi fungerer godt, idet børnene fra 3-års alderen langsomt vænner sig til både til- og fravalg, men naturligt også bliver stillet overfor andres krav og forventninger - naturligvis tilpasset barnets alder og modenhed.

Huset byder på forskellige aktiviteter hen over dagen, som børnene vælger til eller fra, og de mange store og små rum indbyder på hver sin måde til udfordringer af enhver art.

Foruden de mange motoriske legeredskaber på legepladsen, såsom cykelbaner, brønd, sandkasser, små og store gynger, fuglerede-gynge, fiskenet, legehuse, balanceredskaber, vand, sand, jord og grus, skov og krat, fodboldbane, bakke til kælk om vinteren og vandruchebane om sommeren, shelter, byder huset indendørs på et væld af altid-tilgængelige aktiviteter. Dette bla. tegne- og klippeaktiviteter, leg med lim, tape og saks, udklædningsleg, musik og dans, dukkelege, lego, bil- og togbaner, forskelligt konstruktionslegetøj, bøger, børneleksikons, indendørs balanceredskaber og trædesten, tæpper og madrasser til fx hulebyggeri, købmandsbutik osv. osv.

Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i en årsplan, som vi udarbejder hvert år i januar måned på en pædagogisk dag. På denne plan forsøger vi at tilrettelægge årets aktiviteter således, at vi på bedst mulig vis udnytter de ressourcer, vi har til rådighed. Her får vi ligeledes overblikket over at få tilvejebragt et så alsidigt og spændende aktivitetsprogram hen over året, som der er mulighed for. Altså en prioritering af hvad vi gerne vil nå med udgangspunkt i ressourcer og muligheder. Nogle aktiviteter er ens for hele huset, mens andre er stuevis eller måske forskudt tidsmæssigt i forhold til resten af huset.

Til nogle aktiviteter vægter vi små aldersopdelte grupper, mens vi andre gange kan prioritere større grupper med deltagelse af forskellige aldersgrupper. Noget som i den pædagogiske praksis giver børnene en fornemmelse af dynamik, alsidig- og rummelighed.

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen til hjemmesiden

Aktiviteter