Fokuspunkt

Børnehaven har hvert år et fokuspunkt, som tager udgangspunkt i de interesseområder børn og voksne har i huset. I 2014 er det "Børn og it"

Som startskud ift. fokuspunkts-aktiviteter afholder vi iblandt temauger. Temaugerne giver børnene mulighed for fordybende aktiviteter og læring, ligesom de i aldersopdelte grupper og på tværs i huset har mulighed for at knytte gode legerelationer.

Vores fokuspunkt i 2014 er børn og it. 

Vi har i løbet af året 6 uger, hvor fokus er på it og læring.

Børnehaven Skipper Clements overvejelser i brugen af iPads i institutionen.

Hvad er personalets holdning til børns brug af iPad i børnehaven?

- Et supplement til de eksisterende spil.
- iPad er "voksen" styret, vi bestemmer, hvilke spil er er på iPad´en
- det er ikke hver den er i brug, men engang imellem
- børnene skal lære at iPad en ikke kun er til at spille på.
- Målet erat børnene får kendskab til, hvad det elektroniske medie kan bruges til.
- Børnene har mulighed for, at få det samme udgangspunkt når de skal arbejde videre med IT i skolen.
- Samtidig lærer vi i personalegruppen også noget nyt.

Hvad bruger børnene iPad til?

- Ny viden.
- Vendespil, puslespil, strategi spil.
- Øve sig i ordlyde
- Sætte billeder, lyd og ord sammen.
- Høre "bøger" og musik.
- Lave bøger om forskellige oplevelser de har haft i børnehaven, sammen med en voksen.
- Lave skuespil.
- Time out/pause.

Hvilke færdigheder er iPad´en med til at stimulere?

- Finmotorik.
- Øje-/håndkoordinationen.
- Øve sig i at vente på tur.
- Koncentration.
- Børnene kan i nogle tilfælde deltage mere aktivt i dokumentationen.
- Hjælpe hinanden og arbejde sammen om et spil.
- Fantasi

Hvad bruger vi/personale iPad til?

- Ny viden
- Forældresamtaler
- Dokumentation af hverdagen (film og billeder)
- Til at finde billeder af "ting" vi taler om til samling. ex. et barn havde et gevir med i børnehave, og vi fandt billeder fra internettet, af et rådur så børnene kunne se hvilket dyr geviret kom fra.
- Uddannelse
- Refleksion

 

 

 

Nyttige links

Download Adobe Reader

. .

Velkommen til hjemmesiden

Aktiviteter