Velkommen til Børnehaven Skipper Clement

Børnehaven Skipper Clement er meget centralt beliggende midt i Aabybro by. Vi er en kommunal daginstitution, som oprindeligt åbnede tilbage i 1971. Siden dengang er huset løbende vedligeholdt og udvidet over flere omgange.

I august 2009 blev børnehaven udvidet til også at omfatte nabohuset (oprindeligt en boenhed for udviklingshæmmede) og et stort nybygget alrum, som kunne forbinde de 2 huse på hensigtsmæssig og naturlig vis. Samtidig udvidedes også vores legeplads, så dennes udfoldelsesmuligheder stod mål med antallet af børn.

I augsut 2011 blev der oprette en småbørnsgruppe med 12 børn. Myretuen hedder stuen. Myretuen er en del af børnehaven. De har deres egen stue, med mange muligheder, så som plads til fysisk udfoldelse, hygge-, lege- og dukkekrog. I forbindelse med stuen har Myretuen deres "egen" legeplads, indrettet specielt med tanke på denne aldersgruppe.

Hele børnehaven fremstår derfor nyrenoveret, lys og med masser af plads både ude og inde til børns leg og læring.

Børnehaven er idag normeret til ca. 85 børn, som er fordelt på 4 stuer:

Myretuen (0-2 årige børn)
Bjørneunger (3-4 årige børn)
Krudtugler (3-4 årige børn)
Brumbasserne (5-6 årige børn)
Kun Brumbasse-gruppen er aldersopdelt, idet denne kun er for de ældste børn i børnehaven.

Stuestrukturen er sammensat således, at vi i vores daglige, pædagogiske arbejde kan tage størst mulig hensyn til bla. det faktum at:

  • børnene lærer meget af hinanden på tværs af årgange (i særdeleshed det sproglige, sociale, intellektuelle og kulturelle kompetenceområde, men også i forhold til selvhjulpethed og selvstændighed)
  • børnene lærer hensyntagen og omsorg for hinanden på tværs af alder
  • børnene har mulighed for at finde legerelationer på tværs i hlele huset.

I vores daglige aktiviteter arbejder vi oftest i mindre eller større grupper efter børnenes alder og udviklingstrin, ligesom vi vægter børnenes frihed til selvstændigt at kunne vælge mellem mange forskellige aktivitetsmuligheder.

Vi modtager rigtig gerne besøg, så kig indenfor og se vores dejlige hus.

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 6.15 - 17.00

Fredag
kl. 6.15 - 16.10

Formiddagsplads
kl. 6.15 - 12.00

Eftermiddagsplads
kl. 12.00 - 17.00

Fredag
kl. 16.10

Her bor vi

Skipper Clement Vej 25 9440 Aabybro

. .

Velkommen til hjemmesiden

Aktiviteter