Værdier

VÆRDIORD BØRNEHAVEN SKIPPER CLEMENT I børnehaven Skipper Clement har vi følgende værdi ord. ANERKENDELSE HUMOR RESPEKT ENGAGEMENT EJERSKAB

Vi har brugt kommunens overordnede værdigrundlag som udgangspunkt.

Værdi ordene er fundet på pædagogisk dag den 15 januar 2010, ved værdispil.
Det er de værdier vi her i børnehaven sætter højest og vil forsøge at efterleve. Dette både overfor børn, forældre, andre brugere, personale og ledelse.
Vi vil på vores 2 pædagogiske dage, om året evaluere på værdierne.

MED ANERKENDELSE MENER VI:

ICDP
Forskellighed. Acceptere at vi har forskellige måder at gøre tingene på. Tro på og tillid til at andre gør tingene måske med en anden pædagogisk tilgang.
Man bliver hørt og set
Ros/ris
Positive tanker
Åbenhed i forhold til dem du møder og det du møder. Stille åbne spørgsmål
Empati
Nærvær
Tillid
Evaluering. Mere rutine både på stuen og på p-møde i og hinandens praktis.

I BØRNEHAVEN SKIPPER CLEMENT KAN MAN SE ANERKENDELSE VED:

Positiv omgangstone
Udstråling
Kropssprog
Imødekommenhed
Du bliver set, mødt, forstået, accepteret og anerkendt
Personligt (navn, stue )
Åbenhed – ærlighed (eks. en problemstilling i barnets dagligdag)
Stille undrende spørgsmål til praksis

MED HUMOR MENER VI:


Forskelligheder
Glæde
Positivt livssyn
Begejstring
Rummelighed
Selvironi
Fællesskab
Nærvær
Positiv kontakt
Pædagogisk virkemiddel

I BØRNEHAVEN SKIPPER CLEMENT KAN MAN SE HUMOR VED:

"Søde historie", som delagtiggøres på stuen, i huset eller skipperposten. For dem der kan glædes over dem.

At børnene får en fornemmelse af ironi

Omgangstonen i huset

Begjestring/indlevlese/spontanitet

Rummelighed i pædagogikken

VED RESPEKT FORSTÅR VI:

Tillid
Omsorg
Lydhørhed
Forskellighed
Fleksibilitet
Imødekommenhed
Tolerance

I BØRNEHAVEN SKIPPER CLEMENT KAN MAN SE RESPEKT VED:

Vi lytter til og respekterer forskellige holdninger og valg der kan forenes med vores mål
Tillid til at man bliver lyttet til
Respekterer forskellige kulturer
Fleksible over for pædagogiske tiltag
Tillid til andres ressourcer.

MED ENGAGEMENT MENER VI:

Arbejdsglæde
Kreativitet
Initiativ
Ejerskab/korpsånd
Handlekraft
Inspirerende
Samarbejde

I BØRNEHAVEN SKIPPER CLEMENT KAN MAN SE ENGAGEMENT VED:

Spontane aktiviteter
At man vil noget og gør noget
Villige til at finde alternativer
Søger udvikling og udfordringer
Evaluering
Kompetencerne i huset bruges

MED EJERSKAB MENER VI:

Ansvarlighed
Medansvar
Loyalitet
Faglig stolthed
Professionalisme
Kvalitet
Fælles vision
Ressourcebevidsthed
Tillid
Ledelsens rolle

I BØRNEHAVEN SKIPPER CLEMENT KAN MAN SE EJERSKAB VED:

Vi tager ønsker og behov alvorligt
Personalet bakker op om institutionens rammer og regler
Positiv indstilling til nye tiltag
Det skriftlige materiale der udleveres til forældre, forvaltning og lignende er gennemarbejdet og tydelig. Så det er det vi har besluttet og arbejder ud fra
Ideer bliver positivt formidlet
Vi bakker forældrebestyrelsens arbejde op og bruger bestyrelsen som sparringspartner.

 

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen til hjemmesiden

Aktiviteter