Brumbasserne

Børnehaven Skipper Clement har ikke aldersopdelte stuer med undtagelse af Brumbasse-stuen. Børnene her er 5-6 årige, som på deres egen stue forberedes på overgangen fra børnehave til skole.

Naturligvis er det at blive Brumbasse forbundet med en del krav og forventninger, så henover året "øver" vi bla. følgende:

  • at kunne modtage kollektive beskeder og handle ud fra disse indenfor en vis tid
  • at kunne udsætte egne behov
  • at lytte til hinandens argumenter
  • at kunne give uden nødvendigvis at forvente noget til gengæld
  • at besøge steder, man aldrig har været før
  • at føle tryghed i en stor gruppe
  • at turde sige noget i en gruppe
  • at gå på kompromis
  • at kunne færdes i trafikken.

Brumbasserne har ofte aktiviteter udenfor huset. For at opleve nye ting, skubbe lidt til børnenes trygheds base og for at øve det at være sammen med andre i det offentlige rum. Eksempler: Hune Plantage, naturlegepladser, cykelture i nær området, museums besøg, virksomheds besøg.

Brumbasserne arbejder med "fri for mobberi", for at styrke børne fællesskabet og de sociale relationer mellem børnene. Dette er også en del af samarbejdet med Aabybro skole, hvor "Bamseven" er gennemgående i overgangen til skolen.  

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen

Aktiviteter