Samling

Daglig samling inden middagsmad evt. med højtlæsning, sang/musik og informationer.

Børnene får øvet sig i det at:

  • lytte til hinanden
  • modtage en kollektiv besked
  • lære forskellige sange og lege
  • at turde sige noget i en større forsamling

Alt sammen noget vi syntes er vigtige elementer i børnenes tilegnelse af fællesskabsfølelse, rummelighed og samhørighed med andre mennesker.

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen

Aktiviteter