Ferie og fridage dagtilbud

Her vil du kunne læse om pasning og åbningstider i ferien for dagpleje, småbørnsgrupper, børnehaver og SFO.

I forbindelse med budget 2012 blev det vedtaget, at der er fælles koordineret pasning for dagpleje, småbørnsgrupper, børnehaver og SFO.

På den baggrund har Børne- og familieudvalget besluttet:

  • at dagpleje og institutioner er ferielukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag, ugerne 29,30 og 31 samt mellem jul og nytår
  • at forældre der har behov for pasning til deres barn i disse perioder benytter en central tilmelding til feriepasning
  • at der centralt fra gives besked til forældre, der ønsker at benytte den koordinerede pasning, hvor den vil foregå
  • at det i Jammerbugt kommune forventes, at alle børn holder mindst 4 ugers ferie fra deres dagtilbud
  • grundlovsdag den 05 juni, er på lige fod, som den 24  december, lukket hele dagen.

Det betyder, at I skal tilmelde jer central koordineret pasning til:

feriepasning@jammerbugt.dk eller Feriepasning, Toftevej 43, 9440 Aabybro

med følgende opslysninger:
Barnets navn, cpr. og navn på institution

Tilmeldingen skal ske senest den 17 marts, da Jammerbugt kommune er forpligtet til, at orientere medarbejderne om afvikling af hovedferien senest 3 måneder før - altså 1. april 2012 jfr. ferieloven

I vil umiddelbart efter 17 marts blive orienteret om, hvor feriepasningen vil foregå. Det forudsættes at være i centerbyerne.

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen til hjemmesiden

Aktiviteter