Hverdagen

Vi forsøger at tilrettelægge en hverdag i vuggestuen og børnehaven, hvor både børn og personale kan udvikles og trives.

Udvikling og trivsel stiller krav om, at vi i samarbejde finder en balance mellem muligheder, ressourcer og interesser. Vi vil give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling. Give rum til leg og læring, samvær med andre, fysiske udfoldelser og muligheder for fordybelse.

Årsplanen er personalets overordnede aktivitetskalender for hele året, ligesom der hen over året naturligvis også kommer spontane ideer, som kan være for grupper af børn eller for alle. Alle aktiviteter og informationer desangående bliver opslået på kalendertavlerne rundt omkring ved de enkelte stuer, ligesom også det fælles vindfang ved indgangen bliver brugt til opslag af den art. Det er derfor af stor vigtighed for jeres barn, at I forældre husker at få kigget og handlet i forhold til dette.

Vores hverdag i Myretuen

En almindelig dag i Myretuen:

 • Kl. 06.30-07.30: Morgenmad og hygge på stuen
 • Kl. 08.30-9.00: Formiddagsfrugt + knækbrød
 • Ca. Kl. 9.00-9.15: samling
 • Kl. 9.30: Bleskift og klar til aktiviteter inde og ude
 • Kl. 10.50: Frokost
 • Kl. 11.30: Bleskift + middagslur
 • Ca. kl. 14.00: Eftermiddagsmad (frugt/knækbrød/boller)
 • Ca. kl. 14.45: Bleskift + leg på stuen
 • Kl. 16.00: Stuen lukkes, og de sidste børn kommer med i børnehaven.

 

Vores hverdag i børnehaven

En almindelig dag i børnehaven:

 • Kl. 06.15-07.30: morgenmad og morgenhygge i alrummet.
 • Kl. 07.30-08.30: stilleaktiviteter på hver stue.
 • Kl. 08.30-10.30: aktiviteter rundt omkring i huset eller nogen fx på tur i tidsrummet ca. kl. 08.30-12.00.
 • Kl. 10.30-11.00: samling i mindre grupper med fx sang/musik, rytmik og aktiviteter med fokus på forskellige læringsmål.
 • Kl. 11.00-11.30: vi spiser madpakker.
 • Kl. 11.30-12.00: nogle gør klar til en lur og alle andre går på legepladsen.
 • Kl. 12.00-13.30: udeleg.
 • Kl. 13.40-14.00: Stilletid
 • Kl. 14.00-14.30: eftermiddagsmad
 • Kl. 14.30-17.00: ude- og inde leg indtil afhentning

Faste uge aktiviteter for hele huset

Morgengymnastik: (børnehaven + myretuen)

Mandag morgen fra kl. 08.15-08.30 har vi morgengymnastik for alle. Alt efter vejret er det enten på legepladsen eller i alrummet. Formålet er, at vi får hilst på hinanden både store og små, vi får bevæget os til god musik og er sammen om noget sjovt i et fællesskab.

Morgensang: (børnehaven + myretuen)

Hver tirsdag kl. 08.00-08.15 synger vi morgensang i alrummet. Alle børn og personaler der er kommet, deltager, ligesom I forældre er meget velkommen. Vi synger fx årstidssange, som vi tilstræber vil bibringe børn og voksne gode og kulturelle sanghistorier.

Legetøjsdag: (børnehaven)

Hver fredag har vi legetøjsdag, hvor jeres barn gerne må med-bringe eget legetøj.

I den forbindelse gør vi opmærksom på, at:

 • medbragt legetøj er på eget ansvar, så begræns for barnets skyld antallet af løsdele.
 • vælg helst legetøj, som indbyder til leg med andre.
 • selvom det kunne blive festligt J, så lad musikinstrumenter og legetøj med lyd blive hjemme.

Fællessamling: (børnehave + myretuen)

Hver fredag holder hele huset fællessamling i alrummet i tidsrummet kl.10.30-11.00.

Her præsenterer vi fx nye børn og voksne i huset, bringer aktuelle temaer op i børnegruppen, spiller, synger eller optræde for hinanden.

Stilletid: (børnehaven)

Hver dag fra kl. 13.40-14.00 holder vi stilletid, hvor vi ligger på madrasser på gulvet. En stund, hvor børn og voksne har fokus på ro i ørerne og i hovedet og slapper af til stille musik, inden vi går i gang med eftermiddagsmad.

 

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen

Aktiviteter