Pædagogisk fokus

I Skipper Clement Børnehave & Vuggestue prioriterer vi en blanding af, at barnet i størst mulig udstrækning får mulighed for indflydelse på egen hverdag og nogle aktiviteter, som vi voksne med udgangspunkt i børnenes interesser, har planlagt.

 Ud fra de styrkede læreplaner har vi i 2019 meget fokus på børnenes læringsmiljøer, som indeholder tre parameter - pædagogiske aktiviteter, daglige rutiner og børnenes legekultur.

Herudfra har vi bl.a.valgt vores pædagogik.

Vores pædagogiske fokus:

  • Hos os er det vigtigt, at dit barn oplever omsorg, tryghed og nærvær, så det udvikler sig og trives.
  • Vi sætter gode rammer, er tydelige rollemodeller og deltager aktivt i dit barns hverdag.
  • Vi vægter et læringsmiljø, hvor dit barn udvikler selvværd og selvtillid og har stor fokus på selvhjulpenhed og anerkendelse.
  • Vores dagligdag består både af planlagte og spontane aktiviteter. Fri leg inde og ude. Oplevelser der bidrager til at stimulere dit barns fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt udvikling af barnets sociale og almene kompetencer.
  • Vi har 3 Christianacykler i institutionen, som giver os en god mulighed for at udforske både land og by sammen.
  • Hos os har vi en god og tryg overgang fra vuggestue til børnehave, så dit barn oplever at være del af ét hus.
  • Hos os vægter vi, at vi er et hus med børn i forskellige aldre. Det er vigtigt for os, at børnene lærer af hinanden på tværs af alder, men at de samtidig har deres trygge base på stuerne.
  • At I forældre har mulighed for, at deltage aktivt I jeres børns hverdag. Bl.a. ved at bakker op om vores forskellige arrangementer hen over året. Vi offentliggør disse på Famly og i vores nyhedsbreve ”Skipper-Posten”.

 

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen

Aktiviteter