Afhentning og aflevering

Jeres barn skal ikke afleveres til nogen bestemt tid, men møder barnet senere end kl. 09.00, kan der være spontane aktiviteter og udflugter, som barnet ikke kommer til at deltage i.

Når I kommer med jeres barn skal I meddele på stuen, at I er kommet. Samtidig hænger der i alrummet to skærme, hvor I forældre elektronisk skal, chek ind og chek ud for jeres børn. Dog er det stadig vigtigt, at I husker at sige goddag og farvel til en voksen på stuen.

Ved aflevering gives eventuelle beskeder - ved korte beskeder skriv gerne disse på Famly.

Hvis barnet hentes af andre, skal vi have besked herom.

På vores tavler samt den elektroniske kalender på famly, kan I se planlagte aktiviteter og dagens forløb. Det er meget vigtigt, at I orienterer jer på tavler og opslag.

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen

Aktiviteter