Børn med særlige behov

Ikke alle børn har lige muligheder, men alle børn skal understøttes i deres udvikling på forskellige niveauer.

I Jammerbugt kommune er der en faglig og menneskelig forståelse for, at de nære voksne er de centrale aktører i opgaveløsningen.

Vi ser forældre som en ressource og de nære professionelle som betydningsfulde i relationen til børn og familier med bohov for særlig støtte og hensyntagen.

Derfor vil vi i samarbejde med forældrene og eventuelle tværfaglige samarbejdspartnere tilstræbe, at alle børn får lige muligheder.

Det vil vi gøre ved at behandle dem forskelligt og altid med udgangspunkt i det enkelte barn.

 

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen

Aktiviteter