Forældreaktiviteter

Her kan du læse om de aktiviteter vi har planlagt for dig som forælder.

Forældresamtaler tilbydes:

  • når barnet har gået i vuggestue eller børnehave i ca. 3 mdr
  • omkring barnets overgang til børnehave og 4 års fødselsdag
  • i september det år jeres barn bliver 5 år, med fokus på skole/SFO start i april
  • derudover altid efter behov.

Orienteringsaften:

Nye børns forældre inviteres til orienteringssaften om børnehaven eller for vuggestuens vedkommende et middagsmøde for at høre om børnenes hverdag, og om hvad der er vigtigt for et nystartet vuggestue/børnehave barn.

I februar/marts holder vi informationsmøde med forædrene til de børn, som skal være brumbasser fra 1.april. Her får vi en snak om, hvilke forventninger både forældre og pædagoger har til det sidste år i børnehaven.

Arbejdsdag:

Når legepladsen trænger til et løft, afholder vi i samarbejde med forældrebestyrelsen, to arbejdes aftner i august/september måned. Det plejer at være et par utrolig effektive og hyggelige aftener, hvor vi sammen får malet, repareret, bygget osv. Her er institutionen vært med aftensmad til alle hjælperne.

Grillfest.

Institutionen afholder en årlig grillfest, hvor der også er valg til forældrebestyrelsen.

 

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen

Aktiviteter