Velkommen til Skipper Clement Børnehave & Vuggestue

Skipper Clement Børnehave og Vuggestue er meget centralt beliggende midt i Aabybro by. Vi er en kommunal daginstitution, som oprindeligt åbnede tilbage i 1971. Siden dengang er huset løbende vedligeholdt og udvidet over flere omgange. Pædagogisk prioritere vi musik, bevægelse, teater og naturoplevelser højt i hverdagen med børnene.

I august 2009 blev børnehaven udvidet, så der blev plads til 4 stuer, med en normering på ca. 80 børnehave børn og 12 vuggestuebørn.

I augsut 2011 blev vuggestuen oprettet. Myretuen hedder stuen. Myretuen er en del af børnehaven. Men de har deres egen stue, med mange muligheder, så som plads til fysisk udfoldelse, hygge-, lege- og dukkekrog. Myretuen har også deres "egen" legeplads, indrettet specielt med tanke på denne aldersgruppe.

Børnehave børnene er fordelt på 3 stuer:

Bjørneunger (3-4 årige børn)
Krudtugler (3-4 årige børn)
Brumbasserne (5-6 årige børn)
Brumbassestuen er for de ældste i børnehaven, som fra 1.april -31.marts. Her har vi meget fokus på, at gøre både børn og forældre klar til SFO og skole.

Hele vores stuestruktur er sammensat således, at vi i vores daglige, pædagogiske arbejde kan tage størst mulig hensyn til det faktum at:

  • børnene lærer meget af hinanden på tværs af årgange (i særdeleshed det sproglige, sociale, intellektuelle og kulturelle kompetenceområde, men også i forhold til selvhjulpethed og selvstændighed)
  • børnene lærer hensyntagen og omsorg for hinanden på tværs af alder
  • børnene har mulighed for at finde legerelationer på tværs i hele huset

Vores måde til at nå dette er gennem musik, bevægelse, teater og natur oplevelser. Og samtidig ved at arbejde med børnenes selvværd, selvtillid og gode sociale relationer. Derfor prioriterer vi dette højt i vores daglige pædagogik. 

Vi modtager rigtig gerne besøg, så kig indenfor og se vores dejlige hus.

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 6.15 - 17.00

Fredag
kl. 6.15 - 16.10

Formiddagsplads
kl. 6.15 - 12.00

Eftermiddagsplads
kl. 12.00 - 17.00

Fredag
kl. 16.10

Her bor vi

Skipper Clement Vej 25 9440 Aabybro

. .

Velkommen

Aktiviteter