Mobbepolitik

Målet med mobbepolitikken - Børnehaven Skipper Clement skal være en mobbefri børnehave.

Målet er, at pædagoger, forældre og børn

 • ved hvad mobning er
 • ved at mobning ikke tolereres
 • får redskaber til at opdage og tackle mobning
 • er med til at standse mobning
 • ved at alle har ansvar for og del i denne indsats.

Vores definition af mobning

En person er mobbet, når han eller hun gentagne gang og over en vis tid, bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

Mobning kan være

 • fysisk vold, bla. skub, slag, spark
 • handlinger ledsaget af ord, trusler og hån
 • ubehagelige og krænkende udsagn
 • ufrivillig social isolering og udelukkelse fra gruppen.

Vores forebyggelse af mobning

 • at støtte børnene i empatisk forstående. Børnene bliver gjort opmærksom på hinandens signaler og grænser
 • at vi skaber en kultur i børnehaven, hvor det ikke er i orden at drille og hvor der er plads til forskellighed. Vi kommenterer ikke negativt hinandens tøj, udseende, mad, religion m.m. Herigennem lærer børnene rummelighed
 • at vi har tilbagevendende emner om det at være en god kammerat.
 • at vi fremhæver det enkelte barns kompetencer og stærke sider
 • at de voksne er gode rollemodeller. Vi taler pænt til hinanden og børnene
 • at vi voksne er bevidst om, at vi har et særligt ansvar for at tage hånd om børnenes problemer, når vi møder dem
 • at vi prioriterer vigtigheden af, at en voksen har mulighed for samvær med en gruppe børn uden at blive forstyrret
 • at vi sikrer dialog og fælles billeder på vores omgangsform i forældresamarbejdet. Det gør vi bl.a. ved dokumentation på det vi laver: hjemmeside, billeder, plancher, nyhedsbreve. Dette betyder, at forældrene kan følge op på det sammen med børnene. Evt. forældremøde angående mobning med foredragsholder
 • at vi opfordrer skolen, der får gruppen til at følge op på arbejdet.

Hvad gør vi hvis et barn mobbes

 • Pædagogen bringer den konkrete situation til ophør og tager sig af offeret
 • Offerets forældre informeres
 • Mobberens forældre orienteres
 • Et generelt brev angående mobning sendes ud til de involverede forældre
 • I den berørte gruppe tales der med børnene en efter en – spørgeskema, afpasset børnenes alder
 • Der udarbejdes en løsningsplan
 • Ved behov afholdes der et møde med de involverede forældre, stuepædagoger og leder
 • Evt. foredrag angående mobning med foredragsholder.

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen

Aktiviteter