Om vuggestuen Myretuen

Velkommen i Vuggestuen Myretuen. Vi vil her informere om de rent praktiske ting forbundet med at have et barn i Myretuen, og om hvad vi lægger vægt på i dagligdagen.

Vuggestuen Myretuen er en del af Børnehaven Skipper Clement. Gruppen består af 12 børn og 4 voksne. Gruppen har selvstændige lokaler, ligesom de har egen legeplads, hvor der er mulighed for at åbne ind til børnehavedelen.

Vi vil her informere om de rent praktiske ting forbundet med at have et barn i Myretuen, og om hvad vi lægger vægt på i dagligdagen.

Vi vil først og fremmest lægge vægt på, at hverdagen bliver forudsigelig og dermed tryg for jers barn. Det vil vi gøre ved at skabe faste rammer og rutiner og ved at lade jeres barns behov være vores vigtigste prioritet. Vores mål er, at Myretuen er et varm og omsorgsfuldt miljø, hvor jeres barn kan udvikle sig i. Det er vigtigt, at jeres barn får mange sejre og er en aktiv deltager i egen hverdag. Derfor lægger vi megen vægt på at støtte barnet i at være selvhjulpent.

Personalet i Myretuen

Der er tre pædagoger, som er det faste personale i Myretuen.

Derudover har vi altid en studerende i Myretuen. De er i praktik for et halvt år ad gangen.

Ved fravær kan  der være andre voksne. Vi prøver så vidt muligt at bruge de samme vikarer eller fastpersonale fra børnehaven som vikar i vuggestuen, for at skabe mest tryghed  

Børnehave og vuggestuen er et hus, og vi samarbejder om forskellige aktiviteter og vil bl.a. gå på besøg hos hinanden.

Vi åbner og lukker sammen hele huset i alrummet, hvor der er personale fra Myretuen i tidsrummet 6.30-16.30. Ellers er der personale fra børnehavedelen.

Forældresamarbejde

Den daglige forældrekontakt er højt prioriteret. Det er vigtigt for os, at I er trygge ved at aflevere jeres barn i Myretuen.

I kan bl.a. forvente af personalet:

at vi højprioriterer barnets tryghed i hverdagen.
at vi i høj grad samarbejder om barnets trivsel og udvikling.
at vi informerer om vores hverdag med børnene i form af opslag på tavler og via billeder.
at vi gerne fortæller om barnets dag.
at vi informerer jer, hvis der i hverdagen er sket noget usædvanligt.
at vi sikre os, at børnehavens politikker (kost- og mobbepolitik samt
aftalestyring og læreplaner) løbende er i overensstemmelse med praksis.

Vores forventninger til jer forældre er:

Vi forventer:

at I viser interesse for barnets dag, barnets kammarater og hverdagen i børnehaven
at I støtter op om, at barnet i højest muligt omfang udvikles til at blive selvhjulpen
at I hver dag ved aflevering og afhentning får sagt "goddag og farvel" til en voksen tilknyttet barnets stue. Dog er der i ydertidspunkterne nødvendigvis ikke en fra stuen tilstede
at I informerer os om, hvis der opstår specielle vilkår omkring jeres barn (fx sygdom, skilsmisse, sorg eller andet som måske påvirker barnet)
at I hver dag får hjulpet barnet med at få ryddet op i garderoben (tage tegninger og andet kreativt med hjem, har styr på vådt overtøj, sko og støvler, indesko på plads i barnets garderobe, at barnet har rigtligt med skiftetøj i tasken og får tømt rummet hver dag for sten, pinde, sneglehuse osv. osv). Fredag tømmes barnets garderobe helt af hensyn til rengøring
at I har forståelse for, at vi ikke bruger tid på at finde bortkommen tøj eller legetøj
at I selv kontakter børnehaven om evt. aktiviteter på stuen, hvis barnet har haft fridage eller har været syg
at I ser vigtigheden af, at I får skrevet tydeligt navn i ALT barnets overtøj, sko/støvler, regntøj, madkasser og eftermiddagsmadsposer
at I hver dag ajourfører jer med opslag og kalenderen til næste dag
at I sørger for, at barnet får ryddet noget op, inden I går hjem
at I kontakter os, hvis noget giver anledning til ris eller ros i forhold til vores hverdag.

Informationer

Lige efter I kommer ind fra garderoben er der opslagstavler med informationer fra dagen der er gået, forældrebestyrelsen og kommunen. På en anden tavle er informationer om planlagte aktiviteter og ture ud af huset. 

Det er vigtigt, at I hver dag læser på tavlerne.

Garderober

Når jeres barn starter i Myretuen, får det en garderobeplads, med billed af sig selv, så det senere har nemt ved at finde sin plads. Hjælp jeres barn med at få ryddet op i garderoben hver dag og tag eventuelle poser med vådt eller snavset tøj med hjem.

Påklædning

Det er vigtigt at barnet har praktisk tøj på, så det kan røre sig - samt at deet må blive beskidt. Vi beder jer sørge for, at barnet altid har rigtligt med skiftetøj - undertøj, buker, bluser, strømper og fordtøj, samt udendørstøj der passer til årstiden (solhat, hue, vanter, gummistøvler, vinterstøvler, sko, sandaler, futter, sommerjakke, flyverdragt, regntøj) - alt sammen forsynet med tydeligt navn. Af sikkerhedsmæssige grunde, skal snore i tøjet være fjernet.

Pusleplads

På toilettet er der pusleplads, hvor børnene hver har en kasse. Tjek også her, om der er nok undertøj og skiftetøj.

Myretuen sørger for bleer.

Kost

I Myretuen er der fuld forplejning. Der vil blive serveret sund, vareieret og alderssvarende kost til alle måltider - se vores kost politik for Myretuen.

Frokosten vil som regel bestå af rugbrød, forskellige pålæg (mindst een slags fiskepålæg), samt grøntsager. Der vil sommetider blive serveret noget lunt, f.eks. frikadeller, kyllingelår, fiskefilleter, pasta eller lignende til rugbrød.

Børnene får mælk til morgenmad og frokost, og vand til for- og eftermiddagsmaden.

Søvn

De børn, der har behov, sover i Myretuen. Børnene sover ude i det fri, i deres egen medbragte barnevogn. Vi har en overdækket plads, som gør at børnene kan sove ude i næsten alt slags vejr.

I skal selv medbringe barnevogn og sengetøj. Sengetøjet tages med hjem og vaskes ved behov, minimum hver 14, dag.

De større børn sover inde i motorik rummet på madresser. I medbringer selv sengetøj.

Husk tydeligt navn i alt.

Aktiviteter

Tiden mellem måltider og middagssøvn bruger vi til leg både inde og ude, samt til aktiviteter tilpasset aldersgruppen.

Vi deler ofte børnene op i aldersgrupper, for at tilgodese det enkelte barns udvikling. Dette bl.a. ved den daglige samling. Vi er en vuggestue, der lægger stor vægt på sang, musik, sang- og bevægelseslege og vi synger dagligt.

Vi er som oftest ude hver dag, enten på vores dejlige og udfordrende legeplads, eller ude på ture i lokalmiljøet.

Spise og sovetider tilpasses naturligvis det enkelte barns behov.

 

Sygdom

Myretuen modtager ikke syge børn, eller børn der har det så skidt, at de ikke kan være med i de daglige aktiviteter.

Dette både af hensyn til det syge barn, og til de rakse børn og voksne, der udsættes for smitte. Ring og snak med personalet, hvis I er i tvivl om hvornår jeres barn kan komme i Myretuen i forbindelse med sygdom.

Bliver jeres barn sygt i løbet af dagen, vil I blive kontaktet af os. Omvendt vil vi af hensyn til planlægning, gerne kontaktes via KidsLink eller ringes op, hvis barnet er sygt eller holder fri. Ved sygdom vil vi gerne vide, hvad barnet fejler, så vi ved om der er noget vi skal være ekstra opmærksomme på.

Brobygning fra vuggestue til børnehave

Når jeres barn har alderen til børnehave, d.v.s. ca. 2,11 år, starter det hos enten Bjørneungerne eller Krudtuglerne. Her starter også jævnaldrende børn, der har gået i dagpleje og som skal i børnehave.

Inden de starter i børnehave delen, holder vi et opstartsmøde, med jer forældre, en fra Myretuen og den pågældende stue barnete skal starte på. Her kan I og Myretuen fortælle børnehaven om, hvad særkendet ved lige præcis jeres barn er, hvilke hensyn der evt skal tages og hvad den kommende stue har at se frem til.

Vi vil i videst muligt omfang sørge for, at tage barnet med i børnehaven, for at deltage i deres dagligdag og være med til samling.

De børn der ikke sover, er oftest sammen med børnehaven på legepladsen over middag. Her lærer de også både børn og voksne at kende, som de fremover skal have deres dagligdag med.

I ugen op til start, medbringe barnet en madkasse, hvori vi kommer smurte madder, og barnet skal i børnehaven og spise den medbragte mad.

 

 

. .

Velkommen

Aktiviteter