Ledelsen

Ny leder struktur pr.1. juni 2017 i Jammerbugt kommune

Jammerbugt kommune har valgt at implementere en ny lederstruktur på 0-6 års området. Det betyder at de kommunale daginstitutioner er blevet inddelt i områder, hvor hvert område har en overordnet leder og den enkelte institution har en afdelingsleder.

Børnehaven Skipper Clement er sammen med Ulveskov børnehave og børnehuset Aabybro blevet til "Aaby vest". De tre institutioner skal samarbejde som et team, der bl.a. har til opgave, at sikre udviklingen af den enkelte institution, og at Jammerbugt Kommunes overordnede krav og forventninger bliver implementeret i hverdagen.

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen

Aktiviteter