Tværfagligt samarbejde

Vi har forskellige personer og faggrupper, som vi samarbejder med i dagligdagen i forhold til deres ekspertise.

Det er:

 • Børne– og kulturforvaltningen og børnechefen
 • PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
 • Psykolog
 • Talepædagogen
 • Pædagogiske konsulenter
 • Sundhedsplejersken
 • Fysio- og ergoterapeuterne
 • Dagplejen og øvrige institutioner i Aabybro
 • Skoler i nær miljøet.
 • Forbyggende socialrådgiver
 • Familiecenteret 

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen

Aktiviteter