Tværfagligt samarbejde

Vi har forskellige personer og faggrupper, som vi samarbejder med i dagligdagen i forhold til deres ekspertise.

Det er:

  • Børne– og kulturforvaltningen og børnechef
  • PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
  • Psykolog
  • Talepædagogen
  • Pædagogiske konsulenter
  • Sundhedsplejersken
  • Fysio- og ergoterapeuterne
  • Dagplejen og øvrige institutioner i Aabybro
  • Skoler i nærmiljøet.

Kontakt

Børnehaven Skipper Clement
Skipper Clement Vej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 70

Afdelingsleder
Bitten Pedersen
bpe@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Karen-Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

. .

Velkommen

Aktiviteter